ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Chemie

Charakteristika předmětu:

 
  1. Chemie pro nás, chemie proti nám
  • Výuka probíhá dvě hodiny týdně v 8. a 9. ročníku.
  • V osmém ročníku se postupně seznamujeme se stavbou látek, vybranými chemickými prvky a sloučeninami, s jejich důležitými vlastnostmi a také možným využitím v běžném životě. Nedílnou součástí je upozornění na možná nebezpečí zkoumaných látek pro člověka a způsoby první pomoci. Později objevujeme taje chemických reakcí a základních chemických výpočtů.
  • V devátém ročníku řešíme výrobu důležitých kovů a jejich využití, pronikáme do tajů sloučenin uhlíku, tedy látek, které jsou nezbytné pro vznik a udržení života. Pokoušíme se využívat v chemii znalosti a dovednosti z jiných předmětů – fyziky, biologie, zeměpisu, dějepisu, ekologie i počítačové gramotnosti. Neoddělitelnou složkou naší činnosti jsou laboratorní práce a nepravidelně zařazované, časově nenáročné skupinové „laborování“ na ověření, případně objevení nových poznatků.
  • Pravidelně se účastníme soutěží a dosahujeme solidních výsledků minimálně na okresní úrovni. Žáci mají možnost se dobrovolně podílet na řešení dlouhodobých projektových prací, např. Chemie v garáži, Oxidy a člověk nebo Chemické pohádky.

 

Pomůcky a domácí úkoly:

 

- obalený školní sešit č. 460 s podložkou

- učebnici - Základy chemie 1 ( 8. ročník )

                  - Základy chemie 2 ( 9. ročník )

- periodickou soustavu prvků ( tabulka )

- psací potřeby

- pravítko

- MF tabulky

- dle možností kalkulačku


Věda není žádná věda

26. 8. 2014

Naše škola T. G. Masaryka se zapojila do projektu EU Věda není žádná věda, který je zaměřen na praktickou a laboratorní výuku přírodních věd ( fyziky, chemie a biologie ). V rámci projektu byly vytvořeny materiály, které žáci ověřují v praxi.