ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zeměpis

Charakteristika předmětu:

  • Obrázky, videa, mapy, luštění, písničky, internet, soutěže – a určitě ještě mnohem víc čeká na naše žáky v zeměpise.
  • Výuka zeměpisu probíhá v odborné učebně, která je skvěle vybavená. Kromě map a názorných pomůcek využíváme interaktivní tabuli, díky které se staly hodiny zeměpisu pestřejší. Žáci na tabuli plní úkoly, zábavné úlohy, doplňují slepé mapy, řeší testy aj. Počítač v učebně je připojený k internetu, můžeme si tedy kdykoli probírané učivo ověřit v encyklopediích, výklad doplnit videem či fotografiemi kteréhokoli místa na Zemi.
  • V každém školním roce plní naši žáci úlohy zeměpisné olympiády.
  • Žáci jsou v hodinách zeměpisu vedeni k samostatnému řešení problémů, k vyjadřování a obhajování svého názoru, k respektování názoru spolužáků, ke spolupráci. Některá témata jsou probírána prostřednictvím projektových úkolů.

Pomůcky a domácí úkoly:

  • učebnice příslušného ročníku
  • školní sešit č. 544
  • univerzální cvičný sešit č. 544
  • žáci 6. a 8. ročníků – testový sešit č. 524 (odevzdávají vyučujícímu) - do testových sešitů mohou rodiče při návště školy kdykoli nahlédnout
  • příprava na hodiny: písemné úkoly se zpravidla nezadávají, žáci se připravují na hodiny ústně podle učebnice, atlasu a zápisu ve školním sešitě, na každou hodinu je potřeba opakovat 2-3 poslední látky (pokud učitel neurčí jinak), o písemné práci jsou žáci zpravidla informováni předem prostřednictvím iškoly

Školní sešit - R. Klusáková