ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu:

  • Český jazyk navazuje logicky na výuku českého jazyka na 1.stupni.
  • Snahou učitelů českého jazyka 2.stupně je naučit žáky komunikaci, dobrému, kultivovanému a spisovnému projevu, jazykovému citu a bezchybnému písemnému projevu.
  • V oblasti literatury seznamujeme žáky s obecnou charakteristikou literatury, se strukturou literárního díla, s literárními druhy a žánry a hlavně s vývojem literatury v rámci českých i světových dějin.
  • Ve slohu učíme děti hlavně komunikovat prostřednictvím vyprávění, popisu, charakteristiky, životopisu. Díky těmto tématům poznávají lépe svou rodinu, přátele, svět kolem sebe i sami sebe.
  • Cílem českého jazyka je naučit žáka uvědomit si význam mateřského jazyka, jeho specifičnosti i odlišnosti ve srovnání s cizími jazyky. Žák si díky studiu českého jazyka uvědomuje souvislosti s širšími vzdělávacími oblastmi, umí vyhledávat informace, řešit různé problémy samostatně i ve skupinách, učí se toleranci k jinému názoru. Umí argumentovat a neagresivně prosazovat svůj názor, vytváří si reálný obraz o sobě. Dokáže kultivovaně, výstižně a bezchybně v psané formě formulovat své myšlenky a vědomosti.
  • Pří výuce žáci využívají práci s počítačem, s interaktivní tabulí, k dispozici mají množství učebních pomůcek (pracovní sešity, slovníky, CD, DVD).

Pomůcky a domácí úkoly:

Sešity pro ČJ:

6. ročník:

544 - Mluvnice a sloh

       - Cvičný sešit

524 -  Čtenářské dílny

       - Diktáty a jazykové rozbory

424 - Slohové práce - na celé čtyři roky

444 - Literatura - na celé čtyři roky

 

8. a 9. ročník:

544 - Mluvnice a sloh

       - Cvičný sešit

524 - Čtenářské dílny      

       - Diktáty a jazykové rozbory

 

V každém ročníku nabízíme pracovní sešit k učebnici Čj (zajistí vyučující na začátku školního roku).

 

Domácí úkoly z Čj jsou zadávány podle potřeby do pracovního sešitu  (od října do května – viz. zápis v iškole).

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.