ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Člověk a svět práce

Charakteristika předmětu:

Výuka probíhá v dvouhodinových blocích (střídají se vaření a dílny), týká se všech žáků 8. ročníku (chlapců i dívek).

DÍLNY: Žáci se učí pracovat s technickými materiály, vytvářejí různé konstrukce a seznamují se se světem práce (trh práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání, hledání zaměstnání, podnikání).

Pomůcky a domácí úkoly:

Seznam pomůcek do ČaSP pro 8. ročník:

  • školní sešit č. 520
  • jako cvičný sešit používáme školní sešit zezadu
  • propiska, tužka, pravítko

    web