ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu:

 Výtvarná výchova na 2. stupni základní školy poskytuje žákům prostor pro seberealizaci, rozvoj tvořivosti - kreativity a možnost najít vlastní cestu jak výtvarně zpracovat zadané téma.

 

      Děti se naučí zvládat základní výtvarné techniky jako je kresba tužkou, redisperem a tuší, malba vodovými a temperovými barvami, grafika (monotyp, tisk z koláže, linoryt, suchá jehla). Zvládnou práci s papírem, dokáží vytvořit nejrůznější prostorové objekty. Zabýváme se i dekorativními výtvarnými technikami (výroba svíček mýdel, smaltovaných šperků, malba na trička i hedvábí). Žáci si mohou odnést domů pěkné výrobky.

     Pracujeme formou projektů – ucelených celků, kdy se žáci seznámí s tématem podrobně a z různých pohledů. Téma pak zpracují různými výtvarnými technikami. Snažíme se o hledání souvislostí v jiných vyučovacích předmětech, žákům též přibližujeme základní etapy z dějin umění.

      K dispozici máme dobře vybavenou knihovnu, interaktivní tabuli, učebna je vybavena novým nábytkem, pro tvorbu využíváme širokou škálu výtvarných pomůcek, nástrojů a materiálů.

     Cílem výtvarné výchovy není dokonalé zachycení skutečnosti, ale radost z tvorby, z procesu objevování a hledání řešení. Poskytujeme každému bez ohledu na talent nebo nadání možnost vytvořit něco pěkného.

 

Pomůcky a domácí úkoly:

 Seznam pomůcek pro 6. - 9. ročník

anilinové nebo vodové barvy

velké tempery

paleta

kelímek

štětce - kulatý č. 10,6

           - plochý č. 12,8

velký hadr

voskovky

fixy

černá tuš (možno i barevné)

tužka č. 1

plastická guma

násadka + špička a dvě redispera (č. 2,3)

ořezaná špejle

nůžky

lepidlo (nejlépe Herkules)

igelit (70x60cm)

suché pastely (dobrovolně)

může být i pracovní oděv

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.