ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu:

 Výtvarná výchova na 2. stupni základní školy poskytuje žákům prostor pro seberealizaci, rozvoj tvořivosti - kreativity a možnost najít vlastní cestu jak výtvarně zpracovat zadané téma.

 

      Děti se naučí zvládat základní výtvarné techniky jako je kresba tužkou, redisperem a tuší, malba vodovými a temperovými barvami, grafika (monotyp, tisk z koláže, linoryt, suchá jehla). Zvládnou práci s papírem, dokáží vytvořit nejrůznější prostorové objekty. Zabýváme se i dekorativními výtvarnými technikami (výroba svíček mýdel, smaltovaných šperků, malba na trička i hedvábí). Žáci si mohou odnést domů pěkné výrobky.

     Pracujeme formou projektů – ucelených celků, kdy se žáci seznámí s tématem podrobně a z různých pohledů. Téma pak zpracují různými výtvarnými technikami. Snažíme se o hledání souvislostí v jiných vyučovacích předmětech, žákům též přibližujeme základní etapy z dějin umění.

      K dispozici máme dobře vybavenou knihovnu, interaktivní tabuli, učebna je vybavena novým nábytkem, pro tvorbu využíváme širokou škálu výtvarných pomůcek, nástrojů a materiálů.

     Cílem výtvarné výchovy není dokonalé zachycení skutečnosti, ale radost z tvorby, z procesu objevování a hledání řešení. Poskytujeme každému bez ohledu na talent nebo nadání možnost vytvořit něco pěkného.

 

Pomůcky a domácí úkoly:

 Seznam pomůcek pro 6. - 9. ročník

anilinové nebo vodové barvy

velké tempery

paleta

kelímek

štětce - kulatý č. 10,6

           - plochý č. 12,8

velký hadr

voskovky

fixy

černá tuš (možno i barevné)

tužka č. 1

plastická guma

násadka + špička a dvě redispera (č. 2,3)

ořezaná špejle

nůžky

lepidlo (nejlépe Herkules)

igelit (70x60cm)

suché pastely (dobrovolně)

může být i pracovní oděv