ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky celého 1. stupně a pro žáky 9. ročníku.  Pro žáky 6. – 8. ročníku se zavádí režim tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Od pondělí 30.11.2020 (lichý týden) zahájí tuto rotační výuku žáci 7. ročníku, od pondělí 7.12.2020 (sudý týden) je ve škole vystřídají třídy 6. a 8. ročníku. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině). Dle pokynu MŠMT budou prostory učeben častěji větrány, proto prosíme rodiče, aby zajistili dětem teplejší oblečení do vnitřních prostor školy a v případě častějších vycházek také oblečení a obutí do venkovního prostředí.

Školní stravování bude v provozu v souladu s dodržováním hygienických opatření. Nárok na dotovaný oběd mají také žáci při distanční výuce, ovšem bez možnosti konzumace ve školní výdejně. Tito žáci si mohou vyzvedávat oběd pouze v době od 14:00 hod. do 14:15 hod. Obědy všem strávníkům nebude nutné objednávat.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd. Přesuny skupin žáků (tříd), pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly omezeny kontakty mezi skupinami.

Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Režim fungování distanční výuky zůstává stejný jako v informaci k 18.11.2020.

Výuka náboženství ani činnost zájmových kroužků nebude probíhat.

Školní družina a dojíždějící žáci:

Provoz školní družiny zůstává v době od 6:15 hod. do 16:00 hod.

Děti 1. ročníku budou soustředěny v oddělení ŠD č. 2 (paní vychovatelka Moučková)

Děti 2. ročníku budou soustředěny v oddělení ŠD č. 4 (paní vychovatelka Moncmanová)

Děti 3. ročníku budou soustředěny v oddělení ŠD č. 3 (paní vychovatelka Čechová)

Děti 4. ročníku budou soustředěny v oddělení ŠD č. 1 (paní vychovatelka Vavříčková)

Pro děti 5. ročníku není z provozních a personálních důvodů možné školní družinu zajistit.

Činnost družiny bude zajištěna plně do 15:00 hodin, pouze ráno a poslední hodinu odpoledne (do 16:00 hod.) bude nad dětmi v místnostech ŠD dohlížet pedagogický dozor na chodbě.

Děti z 5. ročníku přihlášení do školní družiny a dojíždějící žáci mohou vstoupit do školy a přesunout se přímo do svých tříd i před 7:40 hod. Také zde na ně bude dohlížet pedagogický dozor.

V případě potřeby se i nadále můžete se svými dotazy obracet přímo na paní učitelky, nebo na vedení školy.

Jaroslav Sláma, ředitel školy