ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

od pondělí 12.4.2021 se obnovuje pro žáky 1. stupně povinná prezenční rotační výuka. V tento den nastoupí do školy žáci 1. a 2. ročníků, následující týden od 19.4.2021 se prostřídají na distanční výuce s žáky 3. až 5. ročníků. Pro žáky 6. – 9. ročníků pokračuje distanční výuka.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci školy mají povinnost nosit roušky (povolené jsou chirurgické) po celou dobu pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině). Dle pokynu MŠMT budou prostory učeben častěji větrány, proto prosíme rodiče, aby zajistili dětem teplejší oblečení do vnitřních prostor školy a v případě častějších vycházek také oblečení a obutí do venkovního prostředí.

Školní stravování bude v provozu v souladu s dodržováním hygienických opatření. Nárok na dotovaný oběd mají také žáci při distanční výuce, ovšem bez možnosti konzumace ve školní výdejně. Tito žáci si mohou vyzvedávat oběd pouze v době od 14:00 hod. do 14:15 hod. Obědy všem strávníkům je nutné předem objednávat.

Skupinu žáků své třídy si vyzvedne u hlavního vchodu pověřený pedagogický pracovník, který žáky doprovodí do šaten a následně do tříd:

V 7:35 hod. s malými rozestupy třídy 1.A, 2.A, 2.C

V 7:45 hod. s malými rozestupy třídy 1.B, 2.B

Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd. Přesuny skupin žáků (tříd), pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly omezeny kontakty mezi skupinami.

Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Provoz školní družiny je umožněn v homogenních skupinách pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníků při prezenční výuce v době od 6:15 hod. do 16:00 hod.

Pro děti 5. ročníku nebude z provozních a personálních důvodů možné školní družinu zajistit.

Informace k testování žáků najdete pod tímto odkazem.

V případě potřeby se i nadále můžete se svými dotazy obracet přímo na paní učitelky, nebo na vedení školy.

Jaroslav Sláma, ředitel školy