ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Vánoce přicházejí ...

... zpívejme přátelé. 

Poslední předvánoční den má již od rána svou atmosféru a kouzlo. Již ráno při příchodu do školy je v očích dětí i dospělých vidět to "těšení se", nedočkavost a radost. Ve třídách, kde jsou stromečky, se objevují krásně zabalené dárečky pro kamarády (nebo paní učitelky či paní asistentky), děti se chlubí a svačí vánoční cukroví, trénují se koledy. V hodinách si povídáme o tradicích Vánoc, jak slaví sváteční dny v různých krajích i rodinách.

Po velké přestávce se obvykle - v necovidové době - scházíme uprostřed školy a společně tento náš "velký sbor" za hudebního doprovodu pana ředitele zpívá koledy. Letos jsme nechtěli příliš pokoušet a mísit všechny třídy dohromady; všechny třídy si ale otevřely dveře dokořán, aby hudební doprovod slyšely a zpívaly jsme koledy aspoň takto. Poslední píseň "Vánoce, Vánoce přicházejí" bylo slyšet opravdu všude.

Po zpěvu jsme si v každé třídě udělali svůj program - rozdávali se dárky, povídalo se, jedlo cukroví, dívali jsme se na pohádky či jen tak byli spolu. Později jsme se s chutí a radostí vydali ze školy ven vstříc dalším vánočním dobrodružtvím - tentokrát už každý u sebe doma. 

posledni_den_skola 1posledni_den_skola 2posledni_den_skola 3posledni_den_skola 4posledni_den_skola 5posledni_den_skola 6posledni_den_skola 7posledni_den_skola 8posledni_den_skola 9posledni_den_skola 10posledni_den_skola 11posledni_den_skola 12posledni_den_skola 13posledni_den_skola 14posledni_den_skola 15posledni_den_skola 16posledni_den_skola 17posledni_den_skola 18posledni_den_skola 19posledni_den_skola 20posledni_den_skola 21posledni_den_skola 22posledni_den_skola 23posledni_den_skola 24posledni_den_skola 25posledni_den_skola 26posledni_den_skola 27posledni_den_skola 28posledni_den_skola 29posledni_den_skola 30posledni_den_skola 31posledni_den_skola 32posledni_den_skola 33posledni_den_skola 34posledni_den_skola 35posledni_den_skola 36posledni_den_skola 37posledni_den_skola 38posledni_den_skola 39posledni_den_skola 40posledni_den_skola 41posledni_den_skola 42posledni_den_skola 43posledni_den_skola 44

posledni_den_skola1 1posledni_den_skola1 2posledni_den_skola1 3posledni_den_skola1 4posledni_den_skola1 5posledni_den_skola1 6posledni_den_skola1 7posledni_den_skola1 8posledni_den_skola1 9posledni_den_skola1 10posledni_den_skola1 11posledni_den_skola1 12posledni_den_skola1 13posledni_den_skola1 14posledni_den_skola1 15posledni_den_skola1 16posledni_den_skola1 17posledni_den_skola1 18posledni_den_skola1 19