ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Adventní sbírka 2014

Bude probíhat od 8. do 18. prosince.

Již mnoho let žákovský parlament organizuje v naší škole adventní sbírku. Letos bude probíhat během dvou předvánočních týdnů. Každý den během vyučování můžete svůj příspěvek vhodit do kasičky, která bude umístěná v přízemí.

Vybraný obnos po skončení sbírky věnujeme stejně jako v minulých letech občanskému sdružení Úsměváčci. Tento klub sdružuje handicapované děti, jejich rodiče a přátele. Vaše finanční příspěvky jim umožní v přístím roce zorganizovat pro svoje členy některé z akcí - např. společný výlet, nákup materiálu pro tvořivé dílny aj.

Děkujeme všem, kteří se do této adventní sbírky zapojí!

dilny 500

Výtvarná dílna s Úsměváčky v loňském školním roce