ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k závěru školního roku

11. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícím se koncem netradičně probíhajícího 2. pololetí tohoto školního roku Vám předkládáme informace k organizaci jeho závěru.

Informace k organizaci pobytu žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

29. 5. 2020

 Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

v souladu s informací MŠMT bude také žákům 2. stupně naší školy od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem konání třídnických hodin, socializačních aktivit, nebo konzultací k probíranému učivu ve stěžejních předmětech (Čj, M, Aj).

Informace k organizaci pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020

11. 5. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vám na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR předkládáme informace k organizaci dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku v naší škole od 25. 5. 2020.