ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. A 2018

Třídní učitel:   Mgr. Dana Kuncová  Akademie 160 2015
Zástupce rodičů: Radoslava Bagarová
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Den Země 9. A

Den Země je ekologicky motivovaný svátek, který letos připadl na neděli 22. dubna.

Na naší škole se v tento den připojujeme k akci Čistá Vysočina. V pátek 20. dubna se žáci celé školy vydali sbírat odpadky v Bystřici nad Pernštejnem nebo jejím okolí. Deváťáci už tradičně navštěvují Vírskou přehradu. Nejprve jsme se zastavili na hrázi přehrady, vyslechli důležité informace o tomto vodním díle a prohlédli si okolí přehrady i samotnou přehradu. Vírská údolní nádrž přehradila svojí  mohutnou hrází tok řeky Svratky. Vzniklé jezero o rozloze 223,5 ha zatopilo vesnice Chudobín a část Korouhvice. Je to také nejvyšší hráz u nás. Prošli jsme vnitřní prostory hráze a došli až k malé hydroelektrárně se dvěma turbínami. Nakonec nás čekala prohlídka  úpravny vody. Pitnou vodou je díky Vírské přehradě zasobováno Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska i Brno. Je tedy nutné dodržovat zde důležitá hygienická pravidla a v této lokalitě je nepřípustná rekreace a rybolov.

Vir 2018 5001

Vir 2018 5002

Vir 2018 5003

Vir 2018 5004

Den Země 9.A 1Den Země 9.A 2Den Země 9.A 3Den Země 9.A 4Den Země 9.A 5Den Země 9.A 6Den Země 9.A 7