ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. A 2020

Třídní učitel:   Mgr. Marie Horáková  
Zástupce rodičů:  Marcela Štouračová
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Adaptační kurz

20. 9. 2016

Poznáváme se, učíme se spolupracovat, pomáhat si, naslouchat si, respektovat druhého ...