ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Ustavení školské rady

Školská rada

  • se zřizuje při základních , středních a vyšších odborných školách
  • je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
  • školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád ( jsou zde rovným dílem zastoupeni rodiče nezletilých žáků, učitelé a zástupci zřizovatele školy)
  • školská rada zasedá nejméně 2x ročně
  • funkční období členů školské rady je tři roky
  • členství ve školské radě je čestnou funkcí