ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis do 1. třídy

11. 3. 2022

Milí předškoláčci, zveme Vás k zápisu do 1. třídy, který proběhne 1. dubna 2022

Oznámení o dnech volna 31.10. a 1.11.2019

10. 10. 2019

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 pro žáky naší školy dva dny volna z organizačních a provozních důvodů. Provoz školní družiny bude v tyto dny zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Stravování ve školní jídelně je pro všechny žáky možné, ale pouze po předchozím objednání.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Vyjádření k (ne)používání mobilních telefonů ve škole

1. 9. 2019

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku přicházíme se změnou školního řádu v části používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení ve škole, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách, ve školní jídelně a ve školní družině. K tomuto rozhodnutí nás vedlo dlouhodobé sledování projevů našich žáků – Vašich dětí. Dlouhou dobu jsme zvažovali řešení negativních dopadů používání těchto zařízení na děti, samozřejmě také s přihlédnutím k možným pozitivům. Vedle funkce vzdělávací má škola působit rovněž výchovně. A zde, pokud se především nadměrné používání mobilů staví mezi působení učitelů a žáky i mezi žáky samotné, vznikají problémy. Poukazujeme na výběr některých z nich:

 • Bezpečnostní rizika - neustálé hledění na displeje přístrojů hrozí úrazy při pohybu na chodbách, schodištích
 • Omezení přirozeného pohybu o přestávkách, kdy jednotlivci, nebo hloučky se zaujati mobily často nestihnou ani přemístit do učeben
 • Hygiena - nejen, že nezbývá často čas na návštěvu WC + příslušné hygieny, ale jde o lékaři potvrzovanou nadměrnou jednostrannou zátěž očí, svalových partií těla, prstů rukou, apod.
 • Neurologové stále častěji upozorňují na negativní vliv nadměrného používání těchto přístrojů na funkce mozku, paměti, soustředění vedoucích často ke stresovým situacím až depresím
 • "Nekomunikace" - i na naší škole ustává přímá slovní komunikace mezi dětmi, mobily se stávají jakýmisi neživými náhradníky téměř i v případech, kdy jsou děti spolu ve dvojici, nebo ve skupinkách
 • V situaci, kdy žák začíná a končí vyučovací hodinu odkládáním a znovuzapnutím mobilu, nezbývá mnoho času na klidnou svačinu, přípravu na další hodinu
 • Neustálá dostupnost přístrojů svádí k projevům kyberšikany - případy jsme ve škole řešili
 • Časté zapomínání mobilů v prostorách školy, jejich ztráty
 • Nevhodné projevy předvádění se těmito zařízeními a na druhé straně závistivost mezi dětmi
 • Vynalézavost žáků při zneužívání mobilů - opisování, jako taháky, apod.
 • Nerespektování dosud platných pravidel nepoužívat mobily v hodinách

 

V jarních měsících jsme oslovili rodiče s otázkou, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s úplným zákazem používání mobilních telefonů ve škole. Pro zákaz se vyslovilo 92% rodičů.

Pozitivně vyznívají ohlasy ze škol, které k tomuto opatření přikročily - zvýšila se soustředěnost na výuku, děti spolu více mluví, utužují se sociální vazby, děti jsou více všímavé ke svému okolí, atd.

Dobré zkušenosti zaznívají také z celých zemí, kde k tomuto problému přistoupili plošně - Norsko, Francie

Formulace v Dodatku ke školnímu řádu řeší situace, jak spolu mohou děti a rodiče komunikovat v případě nenadálé potřeby, nebo nutnosti. Opatření není namířeno proti dětem ani rodičům, v době zahlcenosti touto technikou se snažíme o vybalancování jejího negativního a pozitivního působení na vyvíjející se mladé lidi. Přístup k velice solidnímu vybavení ICT školy není nikterak dotčen, ba naopak.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.