ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Vyhlášení voleb do školské rady

10. 9. 2017

Volby do školské rady Základní školy T.G. Masaryka z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve čtvrtek 21. 9. 2017 v době od 15.15 hodin do 15.30 hodin ve školní jídelně Základní školy T.G. Masaryka.

Projekt "Nenech to být"

16. 5. 2017

Škola to není jen přenos informací od učitele k žákům, ale i mnoho drobných či větších problémů mezi žáky, které je potřeba řešit dříve než některému z dětí přinesou velké trápení.

Oznámení o dnu volna v pátek 7.4.2017

26. 3. 2017

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 7. dubna 2017 pro žáky naší školy jeden den volna z organizačních důvodů - zápis dětí do 1. tříd. Provoz školní družiny bude v tento den zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Jelikož neprobíhá školní vyučování, stravování ve školní jídelně je pro všechny žáky možné, ale pouze po předchozím objednání u paní Humpolíčkové ve školní výdejně a za cenu 30,- Kč, placeno v hotovosti na místě.

Děkujeme za pochopení.                                  Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy