ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Oznámení o dnu volna v pátek 7.4.2017

26. 3. 2017

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 7. dubna 2017 pro žáky naší školy jeden den volna z organizačních důvodů - zápis dětí do 1. tříd. Provoz školní družiny bude v tento den zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Jelikož neprobíhá školní vyučování, stravování ve školní jídelně je pro všechny žáky možné, ale pouze po předchozím objednání u paní Humpolíčkové ve školní výdejně a za cenu 30,- Kč, placeno v hotovosti na místě.

Děkujeme za pochopení.                                  Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Nová verze Školního a "Klasifikačního" řádu od 1.2.2017

31. 1. 2017

Vážení rodiče,

pod záložkou Dokumenty a formuláře naleznete novou verzi Školního řádu a jeho součásti Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ("Klasifikační řád"). Účinnost od 1.2.2017.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Oznámení o dnech volna 18.11. a 22.12.2016

8. 11. 2016

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 18. listopadu 2016 a na čtvrtek 22. prosince 2016 pro žáky naší školy dva dny volna z organizačních a provozních důvodů. Provoz školní družiny bude v tyto dny zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Stravování ve školní výdejně bude zajištěno pro děti přihlášené na tyto dny do školní družiny. Obědy je nutno předem objednat v objednávkovém systému společnosti Scolarest.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy