ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kariérní poradce - Dvořák Ondřej, Mgr.

Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na střední školy na stránkách MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 

Konzultační hodiny:

od začátku října 2023 do konce dubna 2024 vždy po předchozí dohodě
(telefon: 
566 552 549, e-mail: dvorak.o@zstgmbystrice.cz)


aktualizováno 20. 11. 2023


Informační web

 

Přihlášky na střední školy - JARO 2024

 

Nové formuláře ke stažení ZDE

Vzor pro vyplnění přihlášky ZDE


Co nás čeká?

 Testy k volbě povolání - L. Šponarová

 31. 10. 2023 (9.A)

 2. 11. 2023 (9.B)

 Festival vzdělávání 2023 - Žďár nad Sázavou  9. 11. 2023 
Setkání žáků 9. tříd - Gymnázium BnP, VOŠ a SOŠ BnP  28. 11. 2023 - od 9:00 - 12:30
 Exkurze Wera Werk s.r.o.

12.12. 2023 (9.A) - od 12:00

14.12. 2023 (9.B) - od 12:00

 


 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 (1. KOLO)

TERMÍNY TESTŮ STÁTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (JZP):

První řádný termín - čtyřleté obory 12. 4. 2024      
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 15. 4. 2024
První náhradní termín 29. 4. 2024
Druhý náhradní termín 30. 4. 2024

 


Odkaz na letáky a brožury, které přichází elektronickou poštou:  ZDE

Příručku Průvodce devítkou 2023/2024 najedete ZDE


 

Žákům, případně jejich rodičům, nabízím pomoc v otázkách spojených s volbou povolání, a to především:

 • besedy s žáky 
 • pomoc s výběrem nerozhodnutým žákům a žákům handicapovaným:
 • všichni žáci (doporučeno především žákům v 7. až 9. ročníku) mají možnost si udělat testy k volbě povolání: Profitest
 • vycházející žáci jsou seznamováni s problematikou volby povolání v rámci hodin Výchovy k občanství a Člověk a svět práce
 • pomoc s orientací v platných právních předpisech
 • kontakty na odborníky
 • tištěné materiály
 • zprostředkování besed a exkurzí na středních školách a podnicích
 • přístup k internetu
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školy, případně s odvoláním proti nepřijetí

 


 

VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ:

www.infoabsolvent.cz
OBSAHUJE:

 • úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
 • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


www.atlasskolstvi.cz
OBSAHUJE:

 • Vyhledávání škol a oborů
 • Školy dle regionů
 • Zahraniční školy
 • Přijímací řízení
 • Prezentační výstavy středních škol
 • Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?
 • jak se připravit k přijímacím zkouškám

 

VIDEO - Jak vybrat stření školu?

 


PŘIHLÁŠKY


JAKÝM ZPŮSOBEM PŘIHLÁŠKU PODAT?

1) Elektronickou (s ověřenou identitou - Mobilní klíč - eGovernmentu nebo Bankovní indentitu)

2) Zjednodušená papírová přihláška vytištěná z online systému

3) Papírová přihláška s přílohami

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ (1. kolo)

TERMÍNY (1. kolo)

-podání přihlášek bude možné papírově, nebo elektronicky

-SŠ s talentovou zkouškou, gymnázium se sportovní přípravou do 30.11. 2023 (papírová přihláška)

-ostatní sřední školy od 1. 2. -  20. 2. 2024  (papírová i elektronická přihláška)

-každý uchazeč může podat v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou a 3 přihlášky na ostatní střední školy (celkem 5 přihlášek)

- od 15. 3. - 30. 3. 2024 - rozeslání pozvánek na přijímací zkoušky

10., 13. a 14. 5. 2024 - nahlížení do spisů

15. května 2024 - zveřejnění výsledků ředitelem školy (na webu systému i na dveřích jednotlivých škol)

Místo konání JZP bude určen systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, které pošlou ředitelé škol. Může se tedy stát, že budete JZP konat 2x na stejné škole. Místo a datum náhradního termínu bude určen systémem, opět se o nich dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

 

VÝBĚR ŠKOL - PRIORITIZACE

- na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority

- odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu přijímacích zkoušek

Vzdání se přijetí v 1. kole 

- pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo z nějakého důvodu nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ (2. kolo)

- slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole přijímacích zkoušek, nebo se vzdali přijetí

- pro druhé kolo je možné podat až 3 přihlášky nematuritních i maturitních oborů (s talentovou i bez talentové zkoušky)

- střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z 1. kola JZP (opět s vlivem nejméně 60%)

TERMÍNY (2. kolo)

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacích zkoušek - bude na stránkách systému i s volnou kapcitou jednotlivých škol a oborů

od 19. května - 24. května  2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 5. června do 12. června 2024 - školní přijímací zkouška na všechny školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisů

21. června 2024 - ředitel školy zvěřejní výsledky 

Uchazeč, který nekonal JZP v 1. kole, NESMÍ ve druhém kole podat přihlášku na obor s maturitou!!!!

  Vzdání se přijetí v 2. kole 

- pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo z nějakého důvodu nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ (3. kolo)

- slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati ve 2. kole přijímacího řízení, nebo se vzdali přijetí na SŠ

TERMÍNY (3. kolo)

- od 25. června 2024 - třetí a čtvrtá kola již nejsou centralizována a jejich konání jsou zcela na rozhodnutí škol

- počet škol není určen, stejně tak prioritizace se neaplikuje

- na každou přihlášku se vypisuje pouze jedna škola

 Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se přijetí!!!!

 


 CO PŘILOŽIT K PŘIHLÁŠCE?

 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT (pohlídat z důvodu včasného odeslání přihlášky – 1. 2. 2024 – 20. 2.2024)
 • u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....
 • jazykové certifikáty
 • potrzení o ukončení ZUŠ

Výsledky ze základní školy

- nově si každá střední škola bude moci vybrat, zda bude do přijímacího řízení započítávat vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 


 

 PORADENSTVÍ IPS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

https://www.uradprace.cz/web/cz/najdete-si-svoje-informacni-a-poradenske-stredisko-up-cr

https://www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy

Nabídka služeb IPS: ZDE

 

Nadále je možné využívat individuální poradenství – nutná telefonická domluva termínu s pracovnicí IPS (na telefonních číslech 950 177 452 nebo 950 177 467).


 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

atlasskolstvi.cz Vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.   

infoabsolvent.cz Pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty; nabídka škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce (informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce) a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou usnadnit volbu studia.

seznamskol.eu Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

katalog.nsp.cz Národní soustava povolání.

stredniskoly.cz Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, databáze středních škol.

zpd.nuov.cz/ Skupiny oborů.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce.

portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

narodni-kvalifikace.cz Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice (podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání).

rejskol.msmt.cz Rejstřík škol.

PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE:

kampomaturite.cz Poradenství v přípravě ke studiu na VŠ.

vysokeskoly.cz Katalog vysokých škol a další informace.


PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ:

ec.europa.eu eures.cz europass.cz


 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.