ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady ze dne 19. 5. 2016

Jednání školské rady se konalo 19. května 2016 v žákovské knihovně.

 

Počet přítomných členů ŠR:   5 (omluvena paní Lenka Palečková)

Hosté:                                  1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                          Jana Zítková

Zapisovatel:                          Michal Neterda

Ověřovatel zápisu:                 Věra Skalníková

 

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR , hlasování o programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Informace ředitele školy o investičních akcích během letních prázdnin

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

 

ad 1) Program jednání byl schválen všemi členy školské rady.         

 

ad 2) Zapisovatelem zápisu byl všemi hlasy určen pan Michal Neterda a ověřovatelkou všemi 

         hlasy určena paní Věra Skalníková.

 

ad 3) Ředitel školy informoval členy o investičních akcích, které proběhnou ve škole během letních prázdnin a o nutnosti úpravy některých částí školy:

·       žaluzie do některých tříd s interaktivními tabulemi

·       nový nábytek do některých tříd

·       výmalba několika učeben

·       úprava omítek v dílnách

·       úprava vestibulu školy

·       úprava školního dvora (zatéká tudy do budovy)

·       úprava učitelské šatny

·       rekonstrukce cvičné kuchyně

·       nářaďovna u TV

 

Dále ředitel školy poukázal na:

  • nedořešené vztahy mezi školou a MěÚ – financování úklidu školního hřiště
  • nutnost doladění majetkových vztahů u chodníku u školního hřiště (jeho údržba a zodpovědnost za případné úrazy na něm)
  • nutnost dořešení problémů se školním/veřejným hřištěm (ověření přilnavosti tartanu k podkladu; nedodržování provozního řádu školního hřiště některou mládeží - vjezd na kole do areálu hřiště, nevhodná obuv, ničení oplocení, odhazování odpadků, přelézání plotu po uzamčení hřiště ve večerních hodinách, atd.)
  • špatné utěsnění krytu na skok vysoký na školním hřišti

 

Ředitel školy také informoval členy o blížícím se dokončení zahrady školní družiny a o možnosti spojení se s bystřickými školami ohledně připomínek ke stravování.

 

ad 4) Diskuse:

Ø  kvalita obědů ve školní jídelně (někteří členové vznesli připomínky ke kvalitě jídel)

Ø  elektronická žákovská knížka (rodiče ji chválí; členkou školské rady vznesen požadavek, zda by bylo možné, aby ji měli i žáci nižších ročníků)

Ø  vztahové problémy ve třídách (těmito problémy se zabývají programy centra NADOSAH, které jsou připravovány pro žáky 4., 6. a 8. ročníku, nově také pro prvňáky)

 

ad 5) Usnesení:

         Školská rada pověřuje pana Aleše Sitaře, aby zjistil, kdo je majitelem chodníku u školního hřiště a jaký je povrch pod tartanem na školním hřišti. Dále pověřuje členy školské rady, aby zjistili konkrétní připomínky ke kvalitě jídel.

 

         Závěr:

         Členové školské rady se dohodli na termínu další schůzky koncem srpna tohoto roku.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.