ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 2015/2016

Vážení rodiče, pedagogové, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností školské rady za uplynulý školní rok 2015/2016. Školská rada se během tohoto období sešla dvakrát. Znovu se sejde koncem srpna.

V průběhu tohoto školního roku školská rada

projednala a schválila:

- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 (zpráva schválena jednomyslně)

jednala o:

- uplatnění výtěžku ze sběru PET víček a pomerančové kůry (PET víčka jdou zdravotně postiženému dítěti, peníze z pomerančové kůry jsou využity k MDD pro žáky 1. stupně)

- organizaci sběru starého papíru ve škole (v tomto školním roce sběr neproběhne)

- aktualizaci webových stránek školy (termíny třídních schůzek, kontakty na členy ŠR, články)

- známkách žáků v elektronické třídní knize (jejich váha, průměr známek)

- matematice podle profesora Hejného (výuka a přístup vyučujících v hodinách matematiky a v jiných předmětech)

- zapomínání domácích úkolů žáky (nemělo by se zapisovat do tabulky zapomínání)

- možnosti zakoupení mléčných výrobků ve škole (již zřejmě nebude možné mléčné výrobky zakoupit z organizačních důvodů, mělo by být kompenzováno mléčnými výrobky v bufetu školy)

- srovnávacích pracích pro žáky (přepracovávají se)

- přístupu plavčic k našim žákům na plaveckém výcviku

- kvalitě obědů ve školní jídelně (někteří členové vznesli připomínky ke kvalitě jídel) a možnosti spojení se s bystřickými školami ohledně připomínek ke stravování

- elektronické žákovské knížce (rodiče ji chválí; členkou školské rady vznesen požadavek, zda by bylo možné, aby ji měli i žáci nižších ročníků)

- vztahových problémech ve třídách (těmito problémy se zabývají programy centra NADOSAH, které jsou připravovány pro žáky 4., 6. a 8. ročníku, nově také pro prvňáky)

dále byla ředitelem školy informována o:

- blížícím se 80. výročí školy (připadá na příští školní rok, vystavení školní kroniky, vydání almanachu)

- akcích, které proběhly ve škole o letních prázdninách roku 2015

  • nové zatemnění, podlahy a interaktivní tabule ve dvou třídách

  • vybavení novým nábytkem ve třech třídách

  • nové koberce v několika třídách, atd.

- investičních akcích, které proběhnou v budově školy během letních prázdnin roku 2016

  ◊ žaluzie do některých tříd s interaktivními tabulemi

  ◊ nový nábytek do některých tříd

  ◊ výmalba několika učeben

- nutnosti úpravy některých částí školy

  ♠ úprava omítek v dílnách

  ♠ úprava vestibulu školy

  ♠ úprava školního dvora (zatéká tudy do budovy)

  ♠ úprava učitelské šatny

  ♠ rekonstrukce cvičné kuchyně

  ♠ nářaďovna u TV

- špatném utěsnění krytu na skok vysoký na školním hřišti

- blížícím se dokončení zahrady školní družiny

- nedořešených vztazích mezi školou a MěÚ – financování úklidu školního hřiště

- nutnosti doladění majetkových vztahů u chodníku u školního hřiště (jeho údržba a zodpovědnost za případné úrazy na něm)

- nutnosti dořešení problémů se školním/veřejným hřištěm (ověření přilnavosti tartanu k podkladu; nedodržování provozního řádu školního hřiště některou mládeží - vjezd na kole do areálu hřiště, nevhodná obuv, ničení oplocení, odhazování odpadků, přelézání plotu po uzamčení hřiště ve večerních hodinách, atd.)

 

Vážení rodiče a pedagogové, děkujeme Vám za podnětné návrhy, kterými jsme se na svých jednáních zabývali. Zápisy z jednání i výroční zprávy jsou pro Vás k nahlédnutí u předsedkyně školské rady nebo na internetových stránkách školy. Jejich prostřednictvím nám můžete také zasílat náměty, kterými se budeme zabývat v novém školním roce.

                                                                Za školskou radu Mgr. Jana Zítková

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.