ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 8. 2016

Jednání školské rady se konalo 30. srpna 2016 v žákovské knihovně školy.

 

Datum jednání:                        30. 8. 2016

Místo jednání:                          ZŠ T. G. Masaryka – žákovská knihovna

Počet přítomných členů ŠR:      5 (Marcela Martínková je omluvena)

Hosté:                                     1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                             Jana Zítková

Zapisovatel:                             Marie Nebolová

Ověřovatel zápisu:                    Lenka Palečková

 

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR a hlasování o jeho schválení

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Uvolnění místa člena školské rady

4. Projednání nové verze Školního vzdělávacího programu

5. Projednání změn ve Školním řádu

6. Diskuse

7. Usnesení, závěr

 

ad 1) Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné a přednesla program jednání. Ten byl jednomyslně schválen.          

ad 2) Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy určena paní Marie Nebolová, ověřovatelem zápisu byla jednomyslně určena paní Lenka Palečková.

ad 3) Předsedkyně ŠR podala členům informaci, že členem ŠR již není zástupce pedagogických pracovníků pan Michal Neterda, který k 31. 7. 2016 přestal být v pracovně právním vztahu ke škole. Na jeho místo nastoupila paní Marie Nebolová, která byla náhradnicí, tedy kandidátkou uvedenou na prvním volném místě v pořadí výsledku voleb a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku členství (viz. Volební řád).

ad 4) Školská rada se vyjádřila k nové verzi Školního vzdělávacího programu Základní školy T. G. Masaryka, která bude platná od školního roku 2016/2017, s účinností od 1. 9. 2016. Ředitel školy zodpověděl dotazy členů k nové verzi ŠVP. Dokument bude k dispozici na webových stránkách školy.

ad 5) Ředitel školy přednesl členům změny ve Školním řádu. Školská rada je projednala a novou verzi Školního řádu jednomyslně schválila. I tento dokument bude k dispozici na webových stránkách školy.

ad 7) Diskuse:          

- Inkluze, úskalí společného vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí

- Kvalita jídel ve školní kuchyni

ad 8) Usnesení:

Školská rada vzala na vědomí uvolnění místa člena školské rady po panu Michalu Neterdovi. Na toto místo nastoupila paní Marie Nebolová. Dále se školská rada vyjádřila k nové verzi Školního vzdělávacího programu Základní školy T. G. Masaryka, která bude platná od školního roku 2016/2017 (s účinností od 1. 9. 2016), projednala a jednomyslně schválila novou verzi Školního řádu.

Závěr:

Členové školské rady se dohodli na termínu další schůzky v říjnu tohoto roku.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.