ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady dne 13. 10. 2016

Jednání školské rady se konalo 13. října 2016 v žákovské knihovně školy.

 

Datum jednání:                   13. 10. 2016

Místo jednání:                      ZŠ TGM – žákovská knihovna

Počet přítomných členů ŠR:  6

Hosté:                                 1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                         Jana Zítková

Zapisovatel:                         Marie Nebolová

Ověřovatel zápisu:                Věra Skalníková

 

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ T. G. Masaryka za školní rok 2015/2016

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

 

ad 1) Program jednání byl jednomyslně schválen.         

ad 2) Zapisovatelkou a ověřovatelkou zápisu byly všemi hlasy určeny paní Marie Nebolová a

         paní Věra Skalníková.

ad 3) Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 ředitel školy všem členům školské rady předem

         poslal elektronickou poštou k nahlédnutí. Na jednání byla k dispozici v tištěné podobě.

         Ředitel školy odpověděl na několik dotazů a poté byla jednomyslně schválena.

ad 4) Diskuse:  

Ø  Kvalita jídel ve školní jídelně

(Členové společně s ředitelem školy jednali o kvalitě jídel ve školní jídelně. Domluvili se na konkrétních krocích, jak budou postupovat, aby se kvalita jídel zlepšila.)

ad 5) Usnesení:

         Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka za školní rok 

         2015/2016. Členové se dohodli na termínu další schůzky v listopadu.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.