ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výsledky voleb do školské rady 2020

Ve čtvrtek 15.10.2020 proběhla první schůzka členů nově zvolené školské rady naší školy.

Školská rada bude pracovat v novém složení

 Zvolení členové za pedagogické pracovníky :

Mgr. Marie Nebolová

Mgr. Jana Zítková


Zvolení členové za zákonné zástupce žáků :

Klára Kašubová

Bc. Petra Lukšová


Jmenovaní členové za zřizovatele :

Bc. Marcela Polanská-Klusáková

Bc. Věra Skalníková