ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

6. B

Třídní učitel:   Mgr. Věra Šiborová  Fotka do třídy do rámečku 160
Zástupce rodičů:  Leona Nováková
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Adaptační kurz

14. 9. 2021

aneb Jak jsme se seznamovali...

V pondělí 13.9.2021 jsme absolvovali den s pracovníky primární prevence oblastní charity ze Žďáru nad Sázavou. Program byl zaměřen na vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě. Cílem bylo zdůraznit jedinečnost a důležitost každého žáka a kolektivu pro žáky, uvědomit si zásady spolupráce, tolerance a komunikace, přemýšlet o sobě a navzájem se poznat. Distanční výuka v loňském školním roce měla záporný vliv právě na komunikaci, žákům chyběly kontakty se spolužáky i jinými kamarády. V 6. ročníku se také, při přechodu na 2. stupeň ZŠ, změní třídní kolektivy.

V naší třídě s 1. zářím odešli tři žáci na gymnázium do primy a dva noví žáci přišli ze ZŠ Vír a Rovečné. Třídní učitel je proto pomocníkem při vytváření hezkých vztahů ve třídě.

Během dne jsme hráli různé hry ve třídě i na školním hřišti. Žákům se připomněly základní pravidla komunikace, které jsme se snažili dodržovat. Dařila se nám společná pomoc, vzájemné naslouchání a pěkné chování k sobě navzájem. Budeme se i nadále snažit o příjemnou atmosféru ve třídě.

Adaptační kurz 1Adaptační kurz 2Adaptační kurz 3Adaptační kurz 4Adaptační kurz 5Adaptační kurz 6Adaptační kurz 7Adaptační kurz 8Adaptační kurz 9Adaptační kurz 10Adaptační kurz 11Adaptační kurz 12Adaptační kurz 13Adaptační kurz 14Adaptační kurz 15Adaptační kurz 16Adaptační kurz 17Adaptační kurz 18Adaptační kurz 19Adaptační kurz 20Adaptační kurz 21Adaptační kurz 22Adaptační kurz 23Adaptační kurz 1

Už jsme šesťáci...

30. 8. 2021

Vítám vás na 2. stupni. Doufám, že jste si užili prázdniny, jste plní elánu ke zdolávání školních překážek a těšíte se na poznávání nových kamarádů a pedagogů. Přeji, ať se nám společně dobře pracuje. Vaše nová třídní učitelka Věra Šiborová.