ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

7. B

Třídní učitel:   Mgr. Věra Šiborová  Fotka do třídy do rámečku 160
Zástupce rodičů:  Leona Nováková
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Ochrana člověka za mimořádných událostí

24. 9. 2021

Ve čtvrtek 23. září se uskutečnil celoškolní program zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí. Jelikož byla ve škole odstávka elektrického proudu, vydaly se všechny třídy do přírody. Při procházce za pěkného počasí plnili žáci naší třídy různé úkoly ve skupinkách, např. z požární a dopravní výchovy. Seznámili se s morseovkou, hráli zábavné hry, při kterých byla důležitá spolupráce a komunikace. Den se nám vydařil, žáci byli za plnění úkolů odměněni sladkostí.

Ochrana člověka za mimořádných událostí 1Ochrana člověka za mimořádných událostí 2Ochrana člověka za mimořádných událostí 3Ochrana člověka za mimořádných událostí 4Ochrana člověka za mimořádných událostí 5Ochrana člověka za mimořádných událostí 6Ochrana člověka za mimořádných událostí 7Ochrana člověka za mimořádných událostí 8Ochrana člověka za mimořádných událostí 9Ochrana člověka za mimořádných událostí 10Ochrana člověka za mimořádných událostí 11Ochrana člověka za mimořádných událostí 12Ochrana člověka za mimořádných událostí 13Ochrana člověka za mimořádných událostí 14Ochrana člověka za mimořádných událostí 15Ochrana člověka za mimořádných událostí 16Ochrana člověka za mimořádných událostí 17Ochrana člověka za mimořádných událostí 18Ochrana člověka za mimořádných událostí 19Ochrana člověka za mimořádných událostí 20

 

Adaptační kurz

14. 9. 2021

aneb Jak jsme se seznamovali...

V pondělí 13.9.2021 jsme absolvovali den s pracovníky primární prevence oblastní charity ze Žďáru nad Sázavou. Program byl zaměřen na vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě. Cílem bylo zdůraznit jedinečnost a důležitost každého žáka a kolektivu pro žáky, uvědomit si zásady spolupráce, tolerance a komunikace, přemýšlet o sobě a navzájem se poznat. Distanční výuka v loňském školním roce měla záporný vliv právě na komunikaci, žákům chyběly kontakty se spolužáky i jinými kamarády. V 6. ročníku se také, při přechodu na 2. stupeň ZŠ, změní třídní kolektivy.

V naší třídě s 1. zářím odešli tři žáci na gymnázium do primy a dva noví žáci přišli ze ZŠ Vír a Rovečné. Třídní učitel je proto pomocníkem při vytváření hezkých vztahů ve třídě.

Během dne jsme hráli různé hry ve třídě i na školním hřišti. Žákům se připomněly základní pravidla komunikace, které jsme se snažili dodržovat. Dařila se nám společná pomoc, vzájemné naslouchání a pěkné chování k sobě navzájem. Budeme se i nadále snažit o příjemnou atmosféru ve třídě.

Adaptační kurz 1Adaptační kurz 2Adaptační kurz 3Adaptační kurz 4Adaptační kurz 5Adaptační kurz 6Adaptační kurz 7Adaptační kurz 8Adaptační kurz 9Adaptační kurz 10Adaptační kurz 11Adaptační kurz 12Adaptační kurz 13Adaptační kurz 14Adaptační kurz 15Adaptační kurz 16Adaptační kurz 17Adaptační kurz 18Adaptační kurz 19Adaptační kurz 20Adaptační kurz 21Adaptační kurz 22Adaptační kurz 23Adaptační kurz 1

Už jsme šesťáci...

30. 8. 2021

Vítám vás na 2. stupni. Doufám, že jste si užili prázdniny, jste plní elánu ke zdolávání školních překážek a těšíte se na poznávání nových kamarádů a pedagogů. Přeji, ať se nám společně dobře pracuje. Vaše nová třídní učitelka Věra Šiborová.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.