ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Rozpočet Klubu přátel

KPŠ zažil v září 2012 změnu v přispívání vás rodičů a následně v proplácení cen a zajištění organizace různých akcí vašich dětí. Původně jsme vybírali 80,- Kč na žáka s tím, že částku do 50,- Kč čerpali třídní učitelé na společné akce třídy. Od roku 2014 jsme částku ponížili na 50,- Kč a finanční prostředky jsou čerpány na rozličné akce školy dle požadavků pořádajících učitelů.

 

Klub přátel školy v roce 2017/2018

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 31 787, - Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 21 250,- Kč  a ze školního roku 2016/2017 se převádělo 10 537,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 19 869,- Kč. Do nového školního roku 2018/2019 převádíme 11 918,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky – 1 800,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 793,- Kč

Adaptační kurz – 1 333,- Kč

Preventivní programy (4., 5., 6., 8. r.) – 4 605,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny – 6 063,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 1 275,- Kč

Děkujeme za spolupráci. 

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá

Mgr. Eva Mejzlíková