ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Rozpočet Klubu přátel

KPŠ zažil v září 2012 změnu v přispívání vás rodičů a následně v proplácení cen a zajištění organizace různých akcí vašich dětí. Původně jsme vybírali 80,- Kč na žáka s tím, že částku do 50,- Kč čerpali třídní učitelé na společné akce třídy. Od roku 2014 jsme částku ponížili na 50,- Kč a finanční prostředky jsou čerpány na rozličné akce školy dle požadavků pořádajících učitelů.

 

Klub přátel školy v roce 2019/2020

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 32 344,- Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 21 400,- Kč a ze školního roku 2018/2019 se převádělo 10 944,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 16 337,- Kč. Do nového školního roku 2020/2021 převádíme 16 007,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky –  918,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 250,- Kč

Preventivní programy 4., 6., 7., 8. r. – 2 919,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny pro žáky 5. a 9. tříd – 7 354,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 896,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková

 

Klub přátel školy v roce 2018/2019

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 32 668,- Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 20 750,- Kč  a ze školního roku 2017/2018 se převádělo 11 918,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 21 724,- Kč. Do nového školního roku 2019/2020 převádíme 10 944,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky – 2 400,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 440,- Kč

Adaptační kurz – 817,- Kč

Preventivní programy (4., 5., 6., 7., 8., 9. r.) – 5 887,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny – 7 000,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 1 180,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci. 

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková

 

Klub přátel školy v roce 2017/2018

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 31 787, - Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 21 250,- Kč  a ze školního roku 2016/2017 se převádělo 10 537,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 19 869,- Kč. Do nového školního roku 2018/2019 převádíme 11 918,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky – 1 800,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 793,- Kč

Adaptační kurz – 1 333,- Kč

Preventivní programy (4., 5., 6., 8. r.) – 4 605,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny – 6 063,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 1 275,- Kč

Děkujeme za spolupráci. 

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková