ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zásady Klubu přátel

Z výsledků dotazníků od rodičů vyplynul souhlas a podpora ustavení určité formy sdružení rodičů.

  • Cíl: vytvořit podmínky pro neformální, ale účinnou spolupráci školy, rodičů a také širší veřejnosti ve prospěch našich dětí.
  • Na plenární schůzi rodičů konané dne 27.11.2006 byl většinově odhlasován souhlas se založením dobrovolného neregistrovaného „Klubu přátel školy“ (dále jen KPŠ).
  • Každý člen KPŠ má právo být informován, volit a být volen jako mluvčí třídy, nebo správce rozpočtu, vznášet návrhy, připomínky, a to sám, nebo prostřednictvím mluvčího třídy.
  • Na základě vyjádření rodičů v dotaznících byl navržen jednorázový příspěvek člena KPŠ ve výši 80,- Kč na každé dítě a školní rok. Tento návrh byl rovněž schválen.
  • Na čerpání vybraných příspěvků budou dohlížet 3 zvolení „Správci fondu KPŠ“, kteří budou 2x ročně na členské schůzi KPŠ předkládat zprávu o hospodaření s těmito prostředky; zvoleni jsou na dobu 3 let.
  • Finanční prostředky budou čerpány pouze ve prospěch dětí rodičů, kteří jako členové klubu zaplatili roční příspěvek.
  • Vybrané příspěvky se budou čerpat především na odměny a ceny za umístění v různých soutěžích a olympiádách, na organizování exkurzí, návštěv, výletů, zápisů prvňáčků, rozloučení s vycházejícími žáky, lyžařských kurzů, jazykových kurzů a výměnných pobytů, plaveckého výcviku, zájmových, kulturních a sportovních akcí atd. Další návrhy jsou vítány.
  • Informace o čerpání finančních prostředků jsou každému členu KPŠ kdykoli k dispozici u zvolených „správců rozpočtu KPŠ“.
  • Uvítáme všechny Vaše připomínky a návrhy – samozřejmě i kritické – týkající se veškerého dění v naší škole a budeme je řešit. Vznášet je můžete osobně, telefonicky, e-mailem, písemně, prostřednictvím mluvčích tříd svých dětí

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že dobré fungování KPŠ bude dalším krůčkem k rozvoji komunikace mezi školou a všemi jejími partnery.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.