ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Projekty

173 174 

Z finančních prostředků byly zakoupeny

 • digitální technologie a vybavení do výuky informatiky - robotické pomůcky, 3D tiskárny.
 • mobilní zařízení za účelem prevence digitální propasti 

 


logo projekt

PROJEKT OP JAK I ZŠ TGM BY 

V roce 2022 byla v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlášena výzva č. 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu OP JAK I ZŠ TGM BY s reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006663. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2023/2024, 2024/2025 následující aktivity:

- školní asistent pro ZŠ

- školní psycholog

- vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

- inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD


Doučování

září 2022 - prosinec 2022

V souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-14 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností se škola zapojila do realizace programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Ve škole jsou realizovány:

 • individuální doučování žáků
 • skupinová doučování žáků

Realizace doučování jsou zajištěna pedagogickými pracovníky školy.

Cílem doučovacích aktivit je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků v souvislosti s pandemií covid-19.

Aktivity jsou financovány Evropskou unií - NextGenerationEU

 


 172

 

V rámci Národního plánu obnovy škola zakoupila potřebné vybavení učitelů za účelem distanční výuky.

 


logo

Šablony III

V roce 2020 byla vyhlášena výzva č. 02_20_080 - Šablony III. Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu Šablony III  ZŠ TGM By s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020516. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2021/2022 a 2022/2023 následující aktivity:

 • tandemová výuka
 • školní asistent pro ZŠ
 • projektový den ve výuce 

Doučování

leden 2022 - srpen 2022

V souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-14 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností se škola zapojila do realizace programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Ve škole jsou realizovány:

 • individuální doučování žáků
 • skupinová doučování žáků

Realizace doučování jsou zajištěna pedagogickými pracovníky školy.

Cílem doučovacích aktivit je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků v souvislosti s pandemií covid-19.

Aktivity jsou financovány Evropskou unií - NextGenerationEU

 


Doučování

září 2021 - prosinec 2021

V souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-14 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností se škola zapojila do realizace programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Ve škole jsou realizovány:

 • individuální doučování žáků
 • skupinová doučování žáků

Realizace doučování jsou zajištěna pedagogickými pracovníky školy.

Cílem doučovacích aktivit je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků v souvislosti s pandemií covid-19.

Aktivity jsou financovány Evropskou unií - NextGenerationEU

 

 


logo

Šablony II

V roce 2018 byla vyhlášena výzva č. 02_18_063 - Šablony II. Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu Šablony II  ZŠ TGM By s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015527. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2019/2020 a 2020/2021následující aktivity:

 • vzdělávání pedagogů
 • tandemová výuka
 • školní asistent pro ZŠ a ŠD
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • klub deskových her
 • projektové dny
 • komunitně osvětové setkání

Logolink OP VVV hor barva cz

Šablony pro MŠ a ZŠ I

V roce 2016 byla vyhlášena výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I. Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu Šablony 2016 ZŠ TGM By s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007037. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 následující aktivity:

 • vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti
 • vzdělávání pedagogů v oblasti společného vzdělávání
 • vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků
 • tandemová výuka
 • školní asistent

LOGO barevné - 500

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Dalším řešitelským úkolem pro naši školu ve školním roce 2015/2016 se stal výše uvedený projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Výzva 57", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.1411. Také tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa programu 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívala tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Patnáct žáků 2. stupně školy se zapojilo do vytváření výrobků. Společně se svým vyučujícím hledali vhodnou podobu výrobku, ujasňovali si pracovní postup, materiál, použité nástroje. Práce probíhala ve dvojicích až trojicích, žáci si aktivně vyzkoušeli základní pracovní operace při práci se dřevem. V závěru se uskutečnilo vyhodnocení ze strany žáků i vyučujícího.

V rámci projektu byly pořízeny nové pracovní stoly do učebny technických prací, pracovní nástroje a skříně pro ukládání nářadí.


 LOGO barevné - 500

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V roce 2015 Základní škola T. G. Masaryka realizovala projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1974 s názvem Výzva č. 56. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa programu 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 56.

Cílem Výzvy č. 56 je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Naše škola si vybrala aktivity, které podpoří výuku cizích jazyků. V rámci projektu se zúčastnili 2 učitelé zahraničního jazykového kurzu a 61 žáků zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.


 

Logo Merkury 500

 

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Základní škola T. G. Masaryka se zapojila do dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 - Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.
Cílem programu je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách. Naše škola využila dotaci na vybavení stavebnicemi Merkur na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků prvního i druhého stupně.


LOGO barevné - 500Didaktika pro kyberprostor

Základní škola T. G. Masaryka se účastní jako partner realizace projektu registrační číslo „CZ.1.07/1.3.00/51.0027“ s názvem „Didaktika pro kyberprostor,“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo a oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, IPo – Oblast 1.3, výzva 51, DIKYPR“.

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.