ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zaměření školy

Školní vzdělávací program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů - rodičů a žáků. Na základě provedené analýzy podmínek školy a vzdělávacích požadavků všech klientů (rodiče, žáci, zřizovatel) si škola stanovila následující vzdělávací priority:

 1. Vytvářet bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima pro žáky i pracovníky školy.
 2. Rozvíjet vnitřní motivaci žáků, volit k tomu adekvátní metody a formy práce.
 3. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ s ohledem na využití v praktickém životě.
 4. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků:
  a) v mateřském jazyce,
  b) v cizích jazycích,
  c) v informačních a komunikačních technologiích,
  d) v sociálních vztazích.
 5. Ve školních i mimoškolních aktivitách podporovat všestranný, harmonický rozvoj žáků.