ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady dne 9.11. 2017

28. 11. 2017

Jednání školské rady se konalo 9.11. 2017 v žákovské knihovně. Jednání se zúčastnili i následující hosté: za město Bystřice nad Pernštejnem K. Pačiska a J. Jurošová, za firmu Scolarest p. Karmazín, p. Knauverová, p. Zipsová.

Vyhlášení voleb do školské rady

10. 9. 2017

Volby do školské rady Základní školy T.G. Masaryka z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve čtvrtek 21. 9. 2017 v době od 15.15 hodin do 15.30 hodin ve školní jídelně Základní školy T.G. Masaryka.