ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 2014/2015

14. 6. 2015

Vážení rodiče, pedagogové, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností školské rady za uplynulý školní rok 2014/2015.

Školská rada se v tomto období sešla celkem třikrát. Jedno setkání proběhlo ve starém složení. Po volbách do školské rady se uskutečnila další dvě jednání ve složení novém. Na prvním z nich členové volili předsedu a místopředsedu, stanovili si minimálně 2 setkání během roku, další v případě potřeby.